SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
KONKURRENCA.MK

Krijimi i ekonomisë konkurrente është   qëllim  i  vendosur lartë në Programin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, gjë e cila  kërkon  angazhimin aktiv të më shumë institucioneve.
 
Ueb portali KONKURENTNOST.MK paraqet portal për promovimin e  politikave, programeve dhe projekteve të orientuara drejt rritjes së konkurrencës së subjekteve afariste. Qëllimi i tij themelor është lehtësimi i qasjes së subjekteve afariste në informacionet e azhuruara në një vend në lidhje me përkrahjen e qasshme për përmirësim të konkurrencës, siç janë programet aktuale qeveritare, masat, procedurat për aplikim, por edhe iniciativat e tjera donatore dhe evropiane të cilat gjithashtu parashikojnë ndihmë të drejtpërdrejtë për kompanitë.
 
Me më tepër masa, informim të përmirësuar dhe me përmirësimin e bashkëpunimit do të ndihmohet në zhvillimin e çdo njësie dhe të ekonomisë në tërësi.
 
Presim se bashkësia afariste në përpjekjet dhe aktivitetet tona do të dallojë partner të vërtetë për bashkëpunim dhe përkrahje në procesin e zhvillimit ekonomik dhe rritje të konkurrencës dhe se informimi i përmirësuar do ti nxis për kyçje aktive dhe parashtrim të aplikacioneve për aktivitetet e lartpërmendura.

 
LËMI TË PËRKRAHJES
 
Inovacionet dhe zhvillimi teknologjik
Hulumtimi dhe zhvillimi konsiderohen lëvizës esencial të konkurrencës. Maqedonia në afat të gjatë nuk mund të garojë me rroga të ...
NVM dhe sipërmarrësia
Sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përfshin 98% nga numri i tërësishëm i ndërmarrjeve ekzistuese dhe është faktor ...
Promovimi i eksportit
Njëri nga treguesit kyç për konkurrencën e një vendi është potenciali i saj eskportuesit. Në Politikën Industriale të Republikës së ...
Klasterë
Përkrahja për formimin dhe zhvillimin e bashkimeve në kllasterë është dalluar si njëri nga lëvizësit e konkurrencës dhe paraqet një ...
Eko prodhimi dhe shërbime
Aplikimi i teknologjive, prodhimeve dhe shërbimeve të reja ekologjike, të cilat e zvogëlojnë ndikimin e tërësishme negativ mbi mjedisin jetësor ...
Qasja në financat
Qasja në financat është një nga kushtet për udhëheqje dhe zhvillim të suksesshëm të biznesit, dhe është e identifikuar si ...
Turizmi
Republika e Maqedonisë është vend me pozitë të shkëlqyeshme gjeografike dhe klimë të përshtatshme për turizëm. Trashëgimia historike dhe kulturore, ...
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.