6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
КОНКУРЕНТНОСТ.МК

Создавањето конкурентна економија претставува високо поставена цел во Програмата на Владата на Република Македонија, која вклучува активен ангажман на повеќе институции.
 
Веб порталот КОНКУРЕНТНОСТ.МК претставува портал за промоција на политиките, програмите, мерките и проектите насочени кон зголемување на конкурентноста на деловните субјекти. Негова основна цел е олеснување на пристапот на деловните субјекти до ажурирани информации на едно место во врска со достапната поддршка за подобрување на конкурентноста, како што се актуелните владини програми, мерки, постапки за аплицирање, но и останатите донаторски и европски иницијативи кои исто така предвидуваат директна помош за компаниите.
 
Со повеќе мерки, подобрено информирање и со подобрување на соработката ќе се помогне во развојот на секоја единка и на економијата во целост.
 
Нашите очекувања се дека деловната заедница во нашите напори и активности ќе препознае вистински партнер за соработка и поддршка во процесот на економски развој и зголемување на конкурентноста и дека подобреното информирање ќе ги поттикне на активно вклучување и поднесување апликации за горенаведените активности.
 
ОБЛАСТИ НА ПОДДРШКА
 
Иновации и технолошки развој
Истражувањето и развојот се сметаат за клучни двигатели на конкурентноста. Македонија на долг рок не може да се натпреварува со ...
МСП и претприемништво
Секторот на мали и средни претпријатија опфаќа над 98% од вкупниот број постојни претпријатија и е значаен чинител на економскиот ...
Извозна промоција
Еден од клучните показатели за конкурентноста на една земја е нејзиниот извозен потенцијал. Во Индустриската политика на Република Македонија, усвоена ...
Кластери

Поддршката за формирање и развој на кластерски здружувања е препознаен како еден од двигателите ...

Еко производство и услуги
Воведувањето на нови еколошки технологии, производи и услуги, кои го намалуваат целокупното негативно влијание на животната средина е клучниот предизвик ...
Пристап до финансии
Пристапот до финансии е еден од условите эа успешно водење и развој на биэнисот, а e идентификуван како еден од ...
Туризам

Република Македонија е земја со одлична географска местоположба и клима погодна за туризам. Историското и културното наследство, многубројните археолошки ...

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
Објавен јавен повик за избор на советници за претприемништво преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија / 21-01-2016

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија во месец јануари 2016 распиша продолжување ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис / 15-10-2015

 

 

 

повеќе

Објавен Јавен повик за три инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој за кофинасирани грантови од 30-200.000 ЕУР / 22-09-2015

Фондот за иновации и технолошки развој на 22.09.2015  објави  Јавен повик бр. 2 за поднесување ...
Министерството за економија го продолжи рокот на јавниот повик за поддршка на патенти до 31.08.2015 / 30-07-2015

Министерството за економија ги известува заинтересираните иноватори за надоместување на дел од трошоците за поддршка ...
Продолжен рокот на јавните повици за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени и за субвенционирање на занаетчии до 31.08.2015 година / 22-07-2015

 С О О П Ш Т Е ...
Доделени првите средства преку Фондот за иновации и технолошки развој / 23-06-2015

Фондот за иновации и технолошки развој ги потпиша првите договори со претставници на 16 мали ...
повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.