6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Извозна промоција
 
Еден од клучните показатели за конкурентноста на една земја е нејзиниот извозен потенцијал. Во Индустриската политика на Република Македонија, усвоена во 2009 година како проактивна и интегрирана политика, една од областите на делување е поддршката на интернационализацијата на компаниите од аспект на привлекување странски инвестиции и зголемена извозна промоција. За поефикасна поддршка и координација на извозната промоција во 2011 година беше подготвена и усвоена Стратегијата за промоција на извозот, додека имплементацијата на активностите за промоција на извозот е доверена во надлежност на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот АСИПИ.
  
Во изминатите неколку години, најголем дел од владините мерки во областа на поттикнување на меѓународната соработка беа концентрирани на привлекувањето на извозно ориентирани СДИ во ТИРЗ. Но, не изостанува и поддршката за зголемување на извозната подготвеност на домашните компании и промоција на македонскиот извоз кои се реализираат преку Министерство за економија и АСИПИ, како и преку организација на голем број обуки за извозниците реализирани преку АППРМ. Мерките кои на компаниите им се достапни во овие две области се во рамките на повеќе програми, а постојат и повеќе донаторски проекти кои нудат значителна поддршка во оваа област. 
 
Конзистентната и фокусирана поддршка во овој дел ...
 
МЕРКИ ОД ОБЛАСТА
 
Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија

   
ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО ЗДРУЖУВАЊЕ

   
Ваучерски систем на советување

   
 
 

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
Отворени повици во рамки на Програмата на ЕУ “Конкурентност на мали и средни претпријатија (КОСМЕ) 2014 - 2020“ / 22-05-2015

Отворени  повици во рамки на Програмата на ...

ЕБОР организира обука наменета за консултанти, на тема - Започнување на консултантски бизнис / 15-05-2015

 Сакате да започнете консултантски бизнис?

 
 Новата обука за консултанти на ...
Објавен Јавен повик за “Пројавување интерес за користење стручна помош од странски експерти” / 07-03-2015

повеќе
Објавен Јавен повик за субвенционирање на советодавни услуги во рамки на програмската активност „Ваучерски систем на советување„ / 01-03-2015

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија објави Јавен повик за субвенционирање на советодавни ...
Прв промотивен настан на Фондот за иновации и технолошки развој на тема: „Можности за финансирање на иновативни проекти на старт-ап и спин-оф компании„ / 26-02-2015

Во понеделник, на втори март 2015 година, од 10 часот во Салон 19,19 во Скопје, ...
Фондот за иновации и технолошки развој објави јавен повик за поднесување предлог-проекти под инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за „старт-ап“ и „спин-оф“ трговски друштва и иновации / 18-02-2015

Фондот за иновации и технолошки развој на 18.02.2015 година објави Јавен повик за поднесување предлог-проекти ...
повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.