6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Извозна промоција
 
Еден од клучните показатели за конкурентноста на една земја е нејзиниот извозен потенцијал. Во Индустриската политика на Република Македонија, усвоена во 2009 година како проактивна и интегрирана политика, една од областите на делување е поддршката на интернационализацијата на компаниите од аспект на привлекување странски инвестиции и зголемена извозна промоција. За поефикасна поддршка и координација на извозната промоција во 2011 година беше подготвена и усвоена Стратегијата за промоција на извозот, додека имплементацијата на активностите за промоција на извозот е доверена во надлежност на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот АСИПИ.
  
Во изминатите неколку години, најголем дел од владините мерки во областа на поттикнување на меѓународната соработка беа концентрирани на привлекувањето на извозно ориентирани СДИ во ТИРЗ. Но, не изостанува и поддршката за зголемување на извозната подготвеност на домашните компании и промоција на македонскиот извоз кои се реализираат преку Министерство за економија и АСИПИ, како и преку организација на голем број обуки за извозниците реализирани преку АППРМ. Мерките кои на компаниите им се достапни во овие две области се во рамките на повеќе програми, а постојат и повеќе донаторски проекти кои нудат значителна поддршка во оваа област. 
 
Конзистентната и фокусирана поддршка во овој дел ...
 
 
 
 

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
Објавен јавен повик за избор на советници за претприемништво преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија / 21-01-2016

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија во месец јануари 2016 распиша продолжување ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис / 15-10-2015

 

 

 

повеќе

Објавен Јавен повик за три инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој за кофинасирани грантови од 30-200.000 ЕУР / 22-09-2015

Фондот за иновации и технолошки развој на 22.09.2015  објави  Јавен повик бр. 2 за поднесување ...
Министерството за економија го продолжи рокот на јавниот повик за поддршка на патенти до 31.08.2015 / 30-07-2015

Министерството за економија ги известува заинтересираните иноватори за надоместување на дел од трошоците за поддршка ...
Продолжен рокот на јавните повици за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени и за субвенционирање на занаетчии до 31.08.2015 година / 22-07-2015

 С О О П Ш Т Е ...
Доделени првите средства преку Фондот за иновации и технолошки развој / 23-06-2015

Фондот за иновации и технолошки развој ги потпиша првите договори со претставници на 16 мали ...
повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.